SEATEK là nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu khu vực Đông Nam Á, sở hữu mạng lưới đối tác rộng lớn và là đối tác cấp cao nhất của nhiều hãng công nghệ toàn cầu. Chúng tôi đã thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống thông tin cho các tổ chức lớn hoạt động trong nhiều ngành kinh tế của Philippines, Campuchia, Singapore, Australia, Myanmar, Bangladesh…. Chúng tôi đồng thời là tổng thầu của hầu hết các dự án CNTT lớn nhất Việt Nam.