DỊCH VỤ - GIẢI PHÁP

Đến thời điểm hiện tại, SEATEK được đánh giá là một trong những cơ sở dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn giải pháp công nghệ thông tin.