Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực chuyển đổi số, SEATEK cung cấp dịch vụ chuyển đổi số chất lượng đáp ứng các bước chuyển đổi số cơ bản của doanh nghiệp bao gồm:

Thiết lập chiến lược Digital (Chiến lược số) – Văn hóa Digital (Văn hóa số)
• Xây dựng hạ tầng thiết bị và kết nối
• Xây dựng chính sách
• Xây dựng đội ngũ nhân lực
• Xây dựng hạ tầng dữ liệu
• Xây dựng các ứng dụng