Giải pháp SOC

Giải pháp SOC do Seatek cung cấp và triển khai là một giải pháp tổng thể và linh hoạt, được cung cấp trên cơ sở phù hợp với hiện trạng