Cảnh báo: Lỗ hổng nghiêm trọng trong Jira có thể dẫn đến thực thi mã từ xa

Atlassian vừa phát đi cảnh báo liên quan đến lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Jira Data Center và Jira Service Management Data Center. Lỗ hổng này có